tel. 606 421 379

lakomykancelaria@gmail.com

ul. J. Kilińskiego 17

28-100 Busko-Zdrój

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego.

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentowanie stron na wszystkich etapach postępowania przedsądowego (negocjacje, mediacje) oraz sądowego, a także przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Pomoc prawna obejmuje również etap wykonywania orzeczeń.

Kancelaria adwokacka świadczy także usługi polegające na redakcji pism procesowych, umów, opinii jak i udzielaniu porad prawnych.

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę, zadośćuczynienie,
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, uszczerbków na zdrowiu, itd.,
 • sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, o zachowek,
 • sprawy o zniesienie współwłasności i podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej,
 • sprawy dotyczące ochrony własności, eksmisje.

Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód, separację podział majątku dorobkowego byłych małżonków,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Prawo karne:

 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach toczących się przed sądem oraz w postępowaniu przygotowawczym,
 • przygotowywanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • obrona w postępowaniu wykonawczym: tj. m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, sprawy dotyczące dozoru elektronicznego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy i o odszkodowania,
 • sprawy z zakresu odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS-u, KRUS-u) od decyzji ustalających prawo do emerytur i rent.

Prawo administracyjne:

 • reprezentowanie stron w sprawach dotyczących skarg od decyzji organów administracji publicznej.